Direct Zoeken

Met het gebruik van deze website accepteert u de regels en voorwaarden die in deze disclaimer zijn beschreven door LIN internetconcepten.

In het kader van de gedragsregels, is het niet toegestaan om:

Zonder toestemming van de maker van debezichtiging.nl is het uitdrukkelijk verboden om (delen van) de inhoud van deze site te verveelvoudigen, wijzigen en/of openbaar te maken. Uitzondering hierop is het verveelvoudigen voor eigen (particulier) niet commercieel gebruik en in beperkte mate.

Het bezoek aan deze website is geheel voor eigen rekening en risico. LIN internetconcepten sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten uit.

LIN internetconcepten garandeert niet dat de informatie op deze site correct en/of volledig is. Daarnaast is de maker van deze site op geen enkele manier aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op deze site.

Mocht ondanks de bepalingen in deze disclaimer toch een schadevergoeding geŽist worden zal deze beperkt zijn tot een bedrag van 25,- euro.

LIN internetconcepten heeft te allen tijde het recht om eventuele schade op u te verhalen wanneer u de bepalingen in deze disclaimer niet naleeft. Ook behoudt LIN internetconcepten het recht om u de toegang tot deze website te ontzeggen of te beperken. Wanneer door de rechtbank een van de bepalingen in deze disclaimer ongeldig wordt verklaard dan blijven de overige bepalingen onverminderd gelden.Direct Zoeken

Deze huisregels dienen altijd gehanteerd te worden bij het plaatsten van een beoordeling.

 • Niet discrimineren en vloeken.
 • Een beoordeling mag niet schokkend of aanstootgevend zijn.
 • Een beoordeling mag geen commerciŽle inhoud bevatten.
 • De beoordeling moet inhoudelijk zijn en meningen moeten onderbouwd worden.
 • Een beoordeling mag pas worden geplaatst als je daadwerkelijk hebt geluncht bij de desbetreffende lunchgelegenheid.
 • Een beoordeling mag geen klachten over het Nederlandse rookbeleid bevatten.
 • Beoordelingen mogen geen reacties zijn op andere lunchers.
 • Een beoordeling mag niet alleen hoofdletters bevatten.
 • Probeer een beoordeling kort maar krachtig te houden.
 • Een beoordeling mag niet gaan over opgelopen ziektes.
 • Het is voor gebruikers niet toegestaan om hyperlinks te plaatsen in de recensies, danwel voor ondernemers om hyperlinks toe te voegen aan de profieltekst van hun onderneming.

De redactie van lunchen in Nederland zal recensies die niet aan de huisregels voldoen direct verwijderen. Over de beslissingen die worden genomen is geen discussie mogelijk. De beslissing zal altijd gebaseerd zijn op deze huisregels. Een door het lunchen in Nederland team genomen beslissing is definitief en kan niet teruggedraaid worden. Bent u als ondernemer van mening dat een beoordeling onterecht is geplaatst of niet voldoet aan de huisregels neem dan contact met ons op.Inloggen

Log in om gebruik te maken van alle functies van LuncheninNederland.nl. Nog geen account? Registreer je nu als luncher of ondernemer.

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Luncher Ondernemer
wachtwoord vergeten?
inloggen